La vida, “raro asunto”

M’agrada Miguel d’Ors, per poemes com aquest Raro asunto:

Raro asunto la vida: yo que pude

nacer en 1529,

o en Pittsburg o archiduque, yo que pude

ser Chesterton o un bonzo, haber nacido

gallego y d’Ors y todas estas cosas.

Raro asunto

que entre la muchedumbre de los siglos,

que existiendo la China innumerable,

y Bosnia, y las cruzadas, y los incas,

fuese a tocarme a mí precisamente

este trabajo amargo de ser yo.

(de “Es cielo y es azul”)

En podeu trobar més aquí. Corro el risc que us hi quedeu, però les bones lectures són per compartir. No us perdeu Pequeño testamento, per exemple.

Un dol observat

C.S. Lewis potser és més famós per les seves obres de ficció (com Les cròniques de Narnia) que pels seus assaigs. Aquests, però, destaquen per una extremada coherència lògica i pel seu estil directe i clar. Un dol observat ve a ser un diari del procés interior de l’autor en el dol per la malaltia i mort de la seva esposa. Analitza els seus sentiments en aquesta dura situació, els interrogants que es va plantejant (el sentit de la vida i del dolor, la existència de Déu, la transcendència de l’home…), amb unes conclusions molt positives, malgrat la duresa del tema.