Cites

A
Albert, Caterina (Víctor Català)
Talent o esforç
Amades, Joan Adéu, Sant Jordi, fins l’any que ve
Amades, Joan El cap és per pensar
Amades, Joan La setmana dels barbuts
Amades, Joan Un són dos
Borges, Jorge Luis Els esborranys de borges
C
Calders, Pere
Ars poètica
Calders, Pere Els patiments de l’escriptor
Carner, Josep Cançoneta incerta
Carner, Josep Lletres tocatardanes
Català, Víctor (Caterina Albert) Talent o esforç
Cervantes, Miguel de Llaneza, muchacho
Cipolla, Claudio M L’estupidesa dels estúpids
Covarrubias, Sebastián de Un tresor a mà
F
Fàbrega, Xavier
La meva Peterson
Foix, Josep Vicenç És quan plou que ballo sol
Foix, Josep Vicenç Mots i maons
Folch i Camarasa, Ramon La naturalitat d’en Folch i Torres
G

H
Maragall, Joan Ha tornat l’infant!
Miró, Gabriel Una prosa preciosista
O
O’Dell, Scott, Una cursa de trineus mítica
P
Pereda, José María de
Argumentació amb fonament
Pla, Josep Escriure fàcil és difícil
Pla, Josep Llegir bé
Ruyra, Joaquim Una escapada al mar
S
Sales, Joan
Escriure com parlem
Stegner, Wallace Talent i sort
T
Tagore, Rabindranath Tagore i la literatura juvenil
U
V
Vayreda, Marian El salt del lladre
Vega, Garcilaso de la Perdre el temps
Vega, Lope de Llegir massa, llegir bé
Verdaguer, Jacint El roser de tot l’any
Verdaguer, Jacint Els dos campanars del Canigó
Verdaguer, Jacint L’adéu del maig
Verdaguer, Jacint La menta traÿdora
Verdaguer, Jacint Terrejar com les perdius
Verdaguer, Jacint Un badall de grill
Z
Zagajewski, Adam
La son dels escriptors